Regulamin

1. Właścicielem strony www.lodykomages.pl jest firma 

Komages Sp. z o.o.

Producent Lodów i Koncentratów Spożywczych 

Janczewo 23 a, 66-431 Santok, woj. lubuskie, Polska

NIP: 599-28-08-681

PL08016001WE

tel.  95 728 49 60, lody@komages.pl 

2. Adres do korespondencji:  Janczewo 23 a, 66-431 Santok

3. Korzystanie z zakupów telefonicznie , poprzez stronę www.lodykomages.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zasad zawartych w Polityce Prywatności znajdujących się poniżej.

I. Zasady zamawiania

1. Zamówienia można też składać telefonicznie  tel.  95 728 49 60, lody@komages.pl 

lub przez e-mail  lody@komages.pl 

2. Zamówienia e-mailem można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone telefoniczne, rozpatrywane są w dni robocze, kolejnego dnia roboczego.

3. Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.

4. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów w trakcie zamówienia, właściciel niezwłocznie zobowiązuje się do poinformowania o tym klienta. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.

5. Komages Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronie www.

6. Na PROMOCJNE towary nie są uwzględniane  kupony rabatowe i karty stałego klienta ,

II. Wysyłka i zapłata

1. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany przy zamówieniu.

2. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 1 do 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy Komages Sp. z o.o., a Kupującym.

3. Dostawa - powyżej 30 kg gratis, do 29 kg 16 zł

4. Zapłata za towar uiszczana jest gotówką na konto lub spedytorowi przy odbiorze przesyłki.

5. Po dostarczeniu lub uiszczeniu opłaty Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy.

6. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.

III. Zwrot towaru i reklamacje

1. Klient, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni od zawarcia umowy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Towar powinien wrócić w takim stanie w jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu wraz z kserokopią dowodu zakupu. (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.).

2. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z biurem Komages Sp. z o.o. jest wówczas dostarczenie uszkodzonego produktu osobiście do biura Komages Sp. z o.o. wraz z dowodem zakupu lub wysłanie produktu do serwisu firmy na adres Komages Sp. z o.o.,  Janczewo 23 a, 66-431 Santok, woj. lubuskie.,  wraz z opisem przyczyny reklamacji, kserokopii dowodu zakupu.

3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.

4. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt Komages Sp. z o.o.  nie są przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

IV. Pozostałe ustalenia

1. Oferta handlowa ważna tylko na terenie Polski.

2. Dane klientów  są wykorzystywane tylko do realizacji zamówień, komunikacji z nim oraz do prowadzenia statystyk sprzedaży.

3. Dane nie są ani nie będą one udostępniane żadnym firmom ani osobom trzecim i będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom niepowołanym.

4. Każdy klient posiada prawo do wglądu we własne dane, możliwość ich zmiany, a także ich usunięcia.

V. Warunki zakupów

1. koszt wysyłki to  - powyżej 30 kg gratis, do 29 kg 16 zł

2. NA PROMOCJNE towary nie są uwzględniane kupony rabatowe , karty stałego klienta i jest zawsze doliczany koszt przesyłki  powyżej 30 kg gratis, do 29 kg 16 zł

3. wysyłamy tylko po wpłacie na konto i za pobraniem u kuriera

4. wysyłka odbywa się przez firmę kurierską

5. po zakupie, wysyłany jest e-mail na podany przy zamówieniu adres z numerem listu przewozowego

6. korzystając z zakupów w firmie Komages Sp. z o.o., klient zgadza się na warunki regulaminu.

7. Korzystanie z zakupów w firmie  Komages Sp. z o.o. oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zasad zawartych w Polityce Prywatności znajdujących się poniżej.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Czytając, przeglądając, dokonując zakupów w firmie Komages Sp. z o.o. akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób zakup w  Komages Sp. z o.o. obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek zmiany nie wpływają na naszą zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów Komages Sp. z o.o.

W czasie korzystania ze stron Komages Sp. z o.o. możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły, jeśli dane te są wymagane do jej poprawnego wykonania. 

SZANUJEMY TWOJĄ PRYWATNOŚĆ

Twoje dane osobowe chronione są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204).

RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym "RODO"), spółka pod nazwą Komages Sp. z o.o. informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem 

Pani/Pana danych osobowych przezKomages Sp. z o.o.  Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę. 

1.       Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Komages Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000155088, posługująca się nadanym numerem NIP:  5992808681.

2.       Spółka wyznaczyła osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzez email b.krasowska@komages.pl  

3.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 

a.)     w celu zawierania umów na wykonanie usług - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 

b.)    w celu przeprowadzania procedur prawnych związanych z uzyskiwaniem pozwoleń z zakresu prawa budowlanego, prawa 

c.)     dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

d.)    dla celów analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 

6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem Spółki jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej, 

e.)     w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki polegającego 

na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

4.       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a.)     dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, 

b.)    podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne 

c.)     operatorzy pocztowi i kurierzy, 

d.)    operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności, 

e.)     organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5.      Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich. 

6.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 

(i) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów na wykonanie usług - przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów oraz okres gwarancji i rękojmi zawarty w umowie, 

(iii) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez Spółkę treści marketingowych - do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, 

(v) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. e) powyżej - do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. 

7.      Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

8.      Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Spółka prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres ul. Janczewo 23 a, 66-431 Santok lub elektronicznej na adres e-mail b.krasowska@komages.pl . 

9.      Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego  ochrony danych osobowych. 

10.   Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi. 

11.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu wykonywania umów . Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Spółkę jest brak możliwości świadczenia usług lub zawierania umów sprzedaży.