Reklamacje

Przed potwierdzeniem odbioru przesyłki zawsze sprawdź, Czy nie jest uszkodzona ?  Jeżeli stwierdzisz, że opakowanie jest uszkodzone zewnętrznie, wilgotne itp. – proponujemy odmówienie przyjęcia wraz ze złożeniem pisemnej reklamacji. Kurier winien posiadać druk reklamacji. Prosimy również o kontakt do nas pod nr. tel. + 48 95 728 49 60 lub e-mail: b.krasowska@komages.pl

Po zapłacie kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru zamówienia – można otworzyć przesyłkę w obecności kuriera. Gdyby stan faktyczny nie zgadzał się z zamówieniem – należy sporządzić protokół różnic, który będzie stanowił podstawę późniejszej reklamacji.

 

Jeżeli zakupione produkty mają wady, zabrudzenia wewnętrzne lub są niezgodne ze znajdującym się na nich opisem, należy postępować zgodnie z poniższą kolejnością zgłaszania reklamacji:

  1. Po wcześniejszym kontakcie z nami pod wskazanym numerem telefonu lub e-mailem –

prosimy o przesłanie do nas zareklamowanego produktu lub produktów wraz ze szczegółowym opisem powodów reklamacji, proponowaną formą rekompensaty, adresem zwrotnym wraz z numerem konta na które należy dokonać zwrotu pieniędzy w przypadku uznania reklamacji.

  1. W terminie trzech dni roboczych od chwili otrzymania zwrotu zareklamowanego towaru-

przekażemy telefonicznie lub e-mailem informację o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

  1. W przypadku pozytywnej decyzji dotyczącej reklamacji, w ciągu siedmiu dni roboczych prześlemy prawidłowy zamówiony towar lub dokonamy zwrotu pieniędzy na wskazane konto.
  2. W przypadku nie uznania reklamacji przekażemy szczegółowe uzasadnienie i opis podjętej decyzji oraz odeślemy w przeciągu trzech dni roboczych reklamowane produkty lub produkt.

 

W przypadku jakichkolwiek problemów z wykonaniem ewentualnej reklamacji prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. + 48 95 728 49 60 – bardzo chętnie pomożemy w jej przeprowadzeniu.