PROCEDURA ZWROTU PRODUKTÓW

  • dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej – osoby fizycznej w celu niezwiązanym z prowadzeniem działalności gospodarczej i zawieraniu umów na odległość.

Zgodnie z przepisami klient ma prawo w ciągu 14 dni kalendarzowych od chwili odbioru towaru – do jego zwrotu bez podania przyczyny. Z uwagi na szczególny rodzaj produktów – zwracany, tylko kompletny towar, nie może posiadać oznak otwierania opakowania, jego najmniejszego zniszczenia, zawilgocenia, plam, uszkodzenia opisów, etykiet, zbrylenia itp.

Zwrot następuje wg następującej procedury:

  1. Należy odesłać zakupione produkty w nienaruszonym stanie, wg wymogów jw.
  2. Dołączyć pisemne oświadczenie o chęci zwrotu, podać numer konta na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy.
  3. W ciągu trzech dni roboczych od chwili dokonania zwrotu, sprawdzimy Czy produkty spełniają wymogi zawarte w procedurze zwrotu?
  4. Jeżeli potwierdzimy przestrzeganie procedury – w ciągu siedmiu dni roboczych dokonamy zwrotu pieniędzy na wskazane konto.

 

W sytuacji, gdzie zwrot produktu zostanie odrzucony ze względu na nie przestrzeganie procedury zwrotu – odeślemy zamówione wcześniej produkty lub produkt na wskazany adres w ciągu siedmiu dni roboczych.